Pravidla

PRO NÁVŠTĚVNÍKY FINTESSCENTRA EUROGYM FITNESS
  • Každý návštěvník je povinen mít pevnou, čistou sportovní obuv a vlastní ručník. Nemá-li ručník, může si jej zapůjčit za poplatek na recepci.
  • Při cvičení je návštěvník povinen položit ručník na lavičku nebo opěradlo. Po cvičení je povinen zkontrolovat lavičku (sedák, opěradlo), zda je čistá (nejsou stopy potu), případně ji otřít ručníkem.
  • Při cvičení s činkami nebo závažím není povoleno je klást mimo gumovou podložku nebo pouštět z výšky na zem. Po cvičení je návštěvník povinnen je vrátit na své místo na stojaně.
  • Při cvičení na strojích nakládaných kotouči je návštěvník povinnen po cvičení všechny kotouče ze stroje sundat a vrátit na stojan. Kotouče, které položil na zem, je povinnen taktéž uložit na stojan před opuštěním stanoviště.
  • Je přísně zakázáno věšet přídavné závaží na cihličkami nakládané stroje.
  • Není dovoleno nosit jídlo nebo pití na cvičební plochu.
  • Není dovoleno pokřikovat, mluvit hrubě nebo nemístně komentovat jiné návštěvníky.
  • Není dovoleno se na cvičební ploše svlékat do půl těla nebo do spodního prádla.
  • Je zakázáno používat magnésium.

  • Návštěvníkovi, který není ochoten respektovat výše uvedená pravidla, bude vráceno vstupné a budeme nuceni se s ním rozloučit.