Osobní trenéři

Trénink s osobním trenérem je placenou službou, kterou je vhodné předem objednat, např. telefonicky. Trenér aktivně vede zájemce celým jeho tréninkem, který mu sestaví na míru, předvádí mu jednotlivé cviky a kontroluje jejich provedení. Služba trenéra je vhodná jak pro začátečníky, kteří se naučí základy cvičení v posilovně, tak i pro pokročilé, kteří potřebují tréninkového partnera. Využití služeb trenéra zákazníka nezavazuje k dalšímu využívání v budoucnu a trenér nemůže zákazníka v žádném případě nutit k prokračování této placené služby.

Služby trenéra nejsou službou společnosti Eurogym Fitness, ale přímo konkrétní službou daného trenéra na jeho živnostenské oprávnění.

     
Společnost Eurogym Fitness nabízí - zprostředkovává služby pouze takových trenérů, kteří mají příslušnou trenérskou licenci. Není povoleno jakýmkoliv způsobem nabízet nebo provozovat služby trenéra v naší provozovně bez souhlasu nebo smluvního vztahu provozovatele posilovny Eurogym Fitness s.r.o.

Máte-li trenérskou licenci, živnostenské oprávnění a zájem u nás trénovat, kontaktujte nás prosím elektronickou poštou na adrese office@eurogym.cz.